เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO ไม่ต้องปอกเปลือก ทำงานได้มากกว่าแรงคนคั้นถึง 37.5 เท่า

x37.5 manpower

No need  37.5 human power to make a real fresh juice. Just use 1 finger and click it.

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO ไม่ต้องปอกเปลือก คั้นส้ม ทับทิม มะนาว เลม่อน

MULTICITRIC FRUIT

Meaning that different kinds of citrus fruits, pomegranate, lime or lemon can be used.

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO ไม่ต้องปอกเปลือก และคั้นไม่โดนเปลือกด้วยระบบ EVS

Effecient vertical system

Squeezing in a vertical sequence that is high yield and never touches the peel.

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO ไม่ต้องปอกเปลือก ขายน้ำส้มสดให้คุ้มค่า ที่ร้านออแกนิค

DRINK 100% FRESH

100% fresh juice like mom made at home. what you need to do is just "click" the button and drink!

EFFICIENT VERTICAL SYSTEM

The Zummo Nature juicers have the exclusive Zummo juice extraction system, EVS-Efficient Vertical System-, but in its improved version: EVS Advanced. The juice extraction kit used until now, which extracted the peel from the squeezed fruit by means of elastic bands, has been replaced in the Nature range by the new EVS Advanced, which is characterized by grooved balls and its ribbed blade.

What improvements does EVS Advanced represent?

Increased durability: as there are no elastic bands, there are no breakages, something that could also affect the optimal functioning of the blade.

Greater functionality: avoiding maintenance tasks, such as replacing broken or worn gaskets. Cleaning the kit is also much easier.

Greater yield: the new kit entails a higher juice extraction yield. Thanks to its new design, up to 10% more juice can be obtained.

AUTOMATIC CLEANING SYSTEM

How does it work? The Auto Cleaning system improves the yield of the juicer thanks to its automatic cleaning filter. This new filter has a polyurethane belt that kicks into motion thanks to an axial motor, every time the juicer is activated. The belt cleans the filter by sweeping away the seeds and pulp left over from the juice extraction, leaving them in the same containers where the peel of the squeezed fruit is collected.

How does the Auto Cleaning System improve your Zummo experience?

  • Greater autonomy. You can spend more time on other tasks, as you will not have to bother cleaning the filter of your juicer until the end of the working day.
  • Greater customer satisfaction. The path of the squeezed juice to the glass is shorter, as there are no remains of pulp to hinder its passage. Thus, the juice reaches the glass with most natural and purest flavour possible.
  • Greater yield. The automatic filter is always clean, with no accumulated pulp, so no single drop of juice is wasted when it passes through it.
เครื่องคั้นน้ำส้มอัดโนมัติ Zummo รับประกัน 3 ปีเต็ม

3 YEARS WARRANTY

3 years warranty without any pay for spare part. We do understand that TIME = MONEY. And we have the machine spare part ready for replace the exist to make you nonstop business.

  • If something happen by not related with the wrong usage, ZUMMO Thailand can claim with 100% free of charge.
  • If if take a bit longer for spare part, ZUMMO Thailand หากต้องมีการรออะไหล่ มากกว่า 7 วัน ทาง ZUMMO Thailand can provide you the replacement machine until spare part arrived.

Z1 Nature

Zummo’s most compact model.
Ex. Coffee shop , Hotel , Juice bar

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z1

Z06 Nature

Zummo’s most versatile juicer.
Ex. Coffee shop , Hotel , Restaurant or Juice industry

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z06

Z14 Nature

Highly recommended option for businesses.
Ex. Tourist attraction, Mid traffic department store or Industry

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นกลาง Z14

Z40 Nature

Attend to the needs of large surface areas.
Ex. Tourist attraction, High traffic store or Industry