เครื่องคั้นน้ำส้มอุตสาหกรรม ZUMMO
มีทั้งหมด 4 รุ่น ตามขนาดของความต้องการ

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ
Z1 Nature

เครื่องคั้นน้ำส้มรุ่นเล็กที่สุดของเรา คั้นได้ 6.5 ลูก/นาที
เหมาะกับ ร้านกาแฟ บาร์น้ำขนาดเล็กตามโรงแรม

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z1
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z1
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z1
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z1

ราคาเริ่มต้น

139,000

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ
Z06 Nature

เครื่องคั้นน้ำส้มรุ่นกลาง คั้นได้ 10 ลูก/นาที
เหมาะกับ ร้านกาแฟ บาร์น้ำ ร้านอาหาร และโรงงานขนาดเล็ก

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z06
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z06
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z06
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z06
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นเล็ก Z06

ราคาเริ่มต้น

199,000

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ
Z14 Nature

เครื่องคั้นน้ำส้มรุ่นใหญ่ อัตโนมัติ คั้นได้ 14 ลูก/นาที
เหมาะกับธุรกิจน้ำคั้นสด จุดนักท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า หรือระดับโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นกลาง Z14
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นกลาง Z14
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นกลาง Z14
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นกลาง Z14
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นกลาง Z14
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นกลาง Z14

ราคาเริ่มต้น

249,000

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ
Z40 Nature

เครื่องคั้นน้ำส้มรุ่นใหญ่สุด อัตโนมัติ คั้นได้ 40 ลูก/นาที
เหมาะกับธุรกจ หรือสถานที่ที่ต้องการคั้นน้ำส้มสดๆ ในปริมาณมากๆ หรือระดับโรงงานผลิตที่มีปริมาณมาก

เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นใหญ่ Z40
เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติ ZUMMO อุตสาหกรรม รุ่นใหญ่ Z40

ราคาเริ่มต้น

299,000

เครื่องคั้นน้ำส้มอุตสาหกรรม ZUMMO
แต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร?

 
678 x 339 x 387 mm 811 x 548 x 431 mm 822 x 478 x 460 mm 980 x 598 x 545 mm
6.5 10 14 40
1 kg 1.5 kg 9 kg / 16 kg 20 kg

55 - 70 mm
63 - 75 mm
*65 - 90 mm

55 - 75 mm
70 - 90 mm
*45 - 60 mm
55 - 75 mm
70 - 90 mm
*45 - 60 mm
53 - 76 mm
*40 - 60 mm
*64 - 88 mm
*77 - 100 mm
29.5 kg 52.5 kg 58.5 kg 81.5 kg

165 W (Stand by 1.8 W)

275 W 275 W 410 W
Yes Yes Yes Yes
9 L 2 x 11 L 2 x 7 L 2 x 15 L
4 mm 3 mm
พร้อม Self cleaning
3 mm
พร้อม Self cleaning
3 mm
พร้อม Self cleaning
No Yes Yes Yes

3 Years Warranty

เครื่องคั้นน้ำส้มอัดโนมัติ Zummo รับประกัน 3 ปีเต็ม

Certificate & Standard